CYSTERNY

Od 1995 roku specjalizujemy się w przewozie towarów bitumicznych: asfalty, paki, oleje w temperaturze do 250oC. Transport wykonujemy w kraju oraz w ruchu międzynarodowym. Posiadamy stały monitoring GPS, nasze cysterny są izolowane, dla potrzeb realizacji zadań wyjątkowych tworzymy załogi dwu osobowe. Do dyspozycji załogi 24h jest Doradca DGSA. Można nas spotkać w rafineriach rodzimych oraz w niemieckich, austriackich, czeskich, węgierskich.


Kontakt:

Daniel Gądek, +48 501 228 101, e-mail: daniel@gadek.eu